Skogliga begrepp och definitioner – KSLAT nr 7-2019

Skogliga begrepp och definitioner

Skogens alla siffror

För att kunna föra meningsfulla samtal om skogens nyttjande och hållbara förvaltning är det viktigt att deltagande parter har samma förståelse för vad som menas med olika begrepp och lägger samma betydelse i dem. För många begrepp saknas idag entydiga definitioner och det förekommer också överlappande begrepp.

Idéhistorisk forskning visar att definitioner alltid ändrar innebörder i tid och rum. Det understryker betydelsen av att olika aktörer regelbundet hittar ett gemensamt språk för att inte tala förbi och missförstå varandra.

Denna skrift ska ses som ett första steg att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning.

Författare: Monika Stridsman och Tomas Lundmark

I tryck har denna skrift ISBN-nummer 978-91-88567-34-5.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam) →

För lärare, KSLAT 7-2019 hos Utbudet.se →

Denna skrift presenterades vid seminariet ”Diffusa definitioner driver dum debatt” den 20 november 2019.