BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv

BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.