KSLA presentationsfolder svensk 2014

En kort presentation av KSLA i liten planoform.