KSLA Presentationsbroschyr sv 2014


En kort presentation av KSLA i liten planoform.