Verksamhet o Inriktning 2013-2016


Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete.