Barksaetter Landskapsplan Appendix


Barksätters Landskapsplan:

Appendix A: Om plantering.

Appendix B: Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och kartor.

Författare: Daniel Nilsson.

Appendixet publiceras endast på nätet, ladda ned här (9MB).

Till Barksätters landskapsplan, huvuddokumentet.

→ Lite om donationsgården Barksätter.