Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Die Energiewende – omställningen till ett klimatvänlig och effektivt energi-system baserat på förnybar energi.

Akademiens Kommitté för energifrågor gjorde en studieresa i Tyskland med detta tema i april 2012. Denna reseberättelse är framförallt baserad på Sven-Olov Ericsons anteckningar, kompletterade med en del fakta från en artikel i Dagens Nyheter, ”Förnybar energi ger höga elpriser” (oktober 2012) samt Miljöaktuellts temanummer om energiproduktion (oktober 2012).

Red: Kommitténs ordförande Göran Hedman