2010-09-21 EU Strategy for Animal Welfare Sammanfattning


EU:s strategi för djurvälfärd

Sammanfattning av ett seminarium fredagen den 10 september 2010.

Att EU:s kvarnar ibland mal mycket långsamt framgick med all tydlighet under KSLA:s seminarium ”The EU Strategy for Animal Welfare”. Beskedet från EU:s tjänstemän är att det kommer att dröja länge innan Europa får en gemensam djurskyddslag.

Författare: Ann-Helen Meyer von Bremen.