KSLA inspel till forskningsprop 2016 Forskning for grona naringar


Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Underlag till regeringens kommande forskningsproposition (U2015/1662/UH).

Red: Anders Nilsson.

I tryckt form har denna skrift ISBN-nr 978-91-86573-65-2.