Gron ekonomi 2014


Kommittén för Grön Ekonomi har till huvudsyfte att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling.

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå.

Viks till sexsiding.