2011-04-07 Lokal mat Sammanfattning


Från produktion till konsumtion

Sammanfattning av en konferens den 7 april 2011.

Lokal mat är trendigt och efterfrågan i livsmedelskedjan från konsumenter, krögare, handlare, grossister och tillverkare blir större och större. Med marknadskrafternas hjälp förväntas produktionen öka, men gör den det? Och vilka är motiven bakom utvecklingen – varför är det bra med lokal mat? Hur agerar myndigheterna?

Vid denna konferens presenterade Landsbygdsdepartementet satsningen på Sverige som det nya matlandet i Europa, Jordbruksverket gav en bild av vad vi vet om lokal mat, eller Närproducerad mat som är det begrepp myndigheten använder, och LRF berättade om sin livsmedelsstrategi där produkter med unika egenskaper har en särskild roll att spela.

Konferensen vände sig till företagare, tjänstemän i offentlig förvaltning, politiker, branschorganisationer, rådgivare, forskare, lokalproducenter och övriga intresserade.

Medarrangörer var LivsmedelsSverige och MAT 21, SLU.

Författare: Prof Rune Andersson, programchef MAT 21.