Barnen, skogen och skolan


Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960

I början av 1900-talet bestämdes att svenska folkskolebarn skulle lära sig plantera eller så gran- och tallplantor. Genom detta initiativ mobiliserades barnen för ett projekt som innefattade skogsägare, skolan och, inte minst, nationen Sverige. Var planteringsdagarna arbete, pedagogik eller något annat?

Av Mats Sjöberg. Ill., delvis i färg.