Den ma_ngkulturella ma_ltiden


Maten och måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor över hela världen. Måltiden kan också knyta oss samman över dessa gränser. Därför är det bra att veta lite om varandras kultur, religion och matvanor. Med denna skrift vill vi öka kunskapen om den mångkulturella måltiden. Uppdaterad version 2011.