Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering


Den enskilde jordbrukaren har under lång tid kunnat informera sig om nyheter inom jordbrukets mekanisering genom lantbrukstidningarnas annonser samt broschyrer och kataloger. I denna bok beskrivs Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens stora samlingar av sådant material – maskinbroschyrer, -kataloger, instruktionsböcker och liknande.

Boken riktar sig till studenter, forskare och dem som renoverar sina gamla traktorer. Här finns också forskningsförslag samt en vägledning till hur man hittar i samlingarna.

Av Per Thunström. Ill.