Nycklar till kunskap


Om människans bruk av naturen.

Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att lära sig hur man har brukat och idag brukar naturen. Uppsatserna behandlar vårt biologiska kulturarv och hur det historiskt behandlas i t ex bondedagböcker, kartor, bilder, skrifter och i folkminnen. Sammantaget ger de en mångsidig och spännande inblick i det historiska utnyttjande av våra naturresurser.

Redaktörer Håkan Tunón och Anna Dahlström.