De areella näringarnas välgörare – SOLMED nr 52


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer.

Detta är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. En skara kända och okända, med de mest skiftande bakgrunder – alla förenade av en vilja att utveckla jordbruk, trädgårdsbruk, fiske, vattenbruk, livsmedel, skog, skogsprodukter, rennäring, bioenergi och miljö. Donationerna har givit oss en ännu större förmåga att vara en oberoende kraft som bidrar till utvecklingen av de areella näringarna. De enskilda välgörarnas betydelse för vetenskap och utveckling blir tydlig genom bokens många exempel på hur medlen använts. Boken är också en historik över Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arbete sedan begynnelsen 1813.

Nils Edling. Ill., delvis i färg.