Sågad skog för välstånd – SOLMED 70

Sågad skog för välstånd

Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010

För första gången tar en bok ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia, okänd för många. KSLA hoppas att boken ska klargöra sågverksindustrins betydelse igår och idag för samhälle, näringsliv, historiker och en historieintresserad allmänhet. Kanske den också väcker intresse och stolthet hos de verksamma inom sågverksindustrin och skogsbruket i stort!

Sågverksindustrins framväxt behandlas ur ett flertal perspektiv. Forskare och yrkesmän har bidragit med artiklar om olika aspekter av industrins framväxt – teknikens utveckling, marknadsföring, produktutveckling, etc.

I centrum står industrins kraftfulla expansion från mitten av 1800-talet och därefter behandlas branschens växlande öden fram till våra dagar, även inbegripet de sociala och politiska aspekterna.

Rikt illustrerad.

Red. Ronny Pettersson.

→ Bokens innehåll och företal.

→ Boksläpp tisdag 25 augusti 2015.

Boken har till stora delar finansierats av sågverks- och skogsbranschens organisationer och företag.

→ Mer om akademiens historiska verksamhet!