Hebbe_information


Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850

Bibliografisk förteckning uppgjord av Per Magnus Hebbe

Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av bibliotekarie Olof Kåhrström.

Den svenska lantbrukslitteraturen har blivit en klassiker inom svensk bibliografi. Den sattes ursprungligen samman av bibliotekarien Per Magnus Hebbe och publicerades första gången 1919–45. Bibliografin har alltid ansetts vara mycket informativ och tillförlitlig. Dessutom är det ett unikt arbete genom sin speciella ämnesuppställning och fullständighet. Knappast några böcker, småskrifter eller tidningsartiklar har undgått hans uppmärksamhet. Tillskott i form av en särskild förteckning med tillägg och rättelser, liksom en lista över källor för forskning kring de areella näringarnas historia, har här gjorts av bibliotekarien och bokhistorikern Olof Kåhrström. En inledande artikel av professor Janken Myrdal ger även en överblick över den svenska lantbrukslitteraturen i äldre tid.

Företal, förord och innehållsförteckning
Bokinformation