SOLMED nr 66 Innehallsförteckning


Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950

Denna antologi handlar om när hygien och kontroll av livsmedel blev en del av en kedja mellan producent och konsument. Framväxten av ett modernt livsmedelssystem har medfört att antalet sjuk- och dödsfall genom matförgiftningar med tiden har sjunkit dramatiskt – livsmedel och vatten har blivit allt säkrare.

Bokens texter består dels av nyskrivna artiklar, dels av källtexter från olika tider. Teman i boken:

  • livsmedelskontroll
  • hälsa och hygien under 100 år
  • utblickar – Norden och Storbritannien
  • livsmedel och livsmedelshygien i Stockholm, samt
  • handböcker och samtida beskrivningar.

Red: Per Eriksson.

→ SOLMED nr 66 Innehallsförteckning