Remissammanställning för 2018

De remisser som KSLA har lämnat under 2018. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2017 och som besvaras av KSLA 2018 sorteras in under 2018.

Finansdepartementets utredning/betänkande Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, betänkande SOU 2017:102.

(Finansdepartementet 2018-03-28, remiss Fi2017/04821/S2)

2018-03-28 KSLA om Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel (SOU 2017:102)

Formas Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, dnr 2018-00369.

(Formas 2018-05-03)

2018-05-03 KSLA om Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Länsstyrelsen Stockholms Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län, LST-rapport 2018:26, dnr 106-2131-2015.

(Länsstyrelsen i Stockholm 2018-05-15)

2018-05-15 KSLA om Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Formas Utvärdering av Sveriges medlemskap i IIASA, dnr 2018-02020.

(Formas 2018-09-07)

2018-09-07 KSLA om Formas utvärdering av IIASA