Yttrande över Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter

KSLA har nu beretts tillfälle att lämna synpunkter på Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter, SOU 2016:22 (Dnr M2016/00673/Ke) och akademien vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattningsvis anser KSLA att:

  • Utredningens förslag inte bör implementeras. Det saknas tillräckliga motiv för att införa en möjlighet att förbjuda en odling som redan blivit godkänd i en prövning enligt EU:s omfattande regelverk för genetiskt modifierade växter.
  • Varken miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kan utnyttjas för att förbjuda odling i Sverige av genetiskt modifierade växter som är godkända av EU, eftersom dessa aspekter redan beaktas i EU:s regelverk.
  • Direktivet 2015/412 och arbetet i den aktuella utredningen visar på behovet av dialog mellan förespråkare för och motståndare till användning av växtbioteknik i växtförädlingen. KSLA:s dialogprojekt om Biotekniken i växtodlingen har visat att det finns förutsättningar att komma till konstruktiv dialog och samsyn i dessa frågor.

Läs KSLA:s ytterligare synpunkter i det fullständiga remissvaret här till höger.