Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, är positiv till många av förslagen i betänkandet. Det är lovvärt och viktigt att landsbygdens villkor och utmaningar görs synliga i politiken och att landsbygdens kraft och möjligheter uppmärksammas. Den växande staden behöver landsbygdens produkter och tjänster mer än någonsin, inte minst om samhällets möjligheter till klimatomställning ska vägas in.

Läs hela remissvaret i pdf:n här till höger.