Inför Högtidssammankomsten

På akademien är nu alla klutar satta i förberedelsearbetet till den stundande Högtidssammankomsten. Den infaller alltid på Karl-dagen, fredagen den 28 januari, och har så gjort i nära 200 år. Vi är drygt 500 anmälda och det pusslas namnlappar för att fylla de 34 borden på ett så trevligt och nyttigt vis som möjligt.
Dagen före högtiden, den 27 januari kl 10.00–11.30, hålls ett seminarium hos SLU i Uppsala med årets Bertebospristagare, professor Karen Beauchemin från Canada: ”Reducing Greenhouse Gas Contribution from Ruminant Livestock – Options and Constraints”.
Dagen efter, lördag förmiddag, har vi en introduktion för våra nya ledamöter, 16 svenska och 8 internationella, på kansliet. Vi presenterar akademien och vårt arbete så att de nyvalda känner sig bekväma och snabbt finner sitt sätt att bidra.