Vad är viktigast, metoden eller resultatet?

När expertgruppen för miljöstudier nyligen presenterade en rapport om kostnaderna för att vi avstår från att använda GMO drogs en intressant diskussion igång.

Dels väcktes frågor om riskerna för produktion och miljö med att inte använda moderna exakta bioteknologiska metoder, dels ifrågasattes idén att reglera vissa utvecklingstekniker i stället för att mäta och bedöma resultatet. D v s är fördelarna med grödans nya egenskaper avsevärt bättre än eventuella nackdelar?

Nyligen var gräset på en fotbollsplan i högsta serien felklippt så att domarna inte fick rätt hjälp vid besluten om offside eller ej. Man kollade då givetvis gräset, inte om det var handklippt eller med maskin.