Når vi ut?

Vid den interna akademisammankomsten i december redovisade vi 2010 års verksamhet och diskuterade planerna för 2011. Det ledde till mycket goda resonemang om vad vi sysslar med, vad vi borde syssla med och hur vi når ut.

Hur når vi ut? Vi började i höstas med att sända seminarier över webben – vi sände 11 stycken med i snitt 57 tittare. Vi lägger ut det mesta av materialet på nätet. Vi ger ut vår Tidskrift, KSLAT, på papper och vi ställer kvartalsvis samman det mer och mer matiga ”KSLA Nytt och noterat”.

Externt var vi förra året citerade i pressen vid 184 tillfällen, i dags-, fack- och övrig press (övrig press var då Damernas värld och Buffé). Fackpressen ser vi rätt ofta hos oss. Svårast att attrahera är Stockholms dagspress, som vi bör lägga mer krut på.

Men ”nå ut” är inte bara att figurera i tidningen. I fjol hade vi totalt 85 schemalagda aktiviteter, varav 33 seminarier. Där deltog 1 976 personer – 60 per seminarium, ledamöter och kanslipersonal oräknade. Folk från Riksdag, departement och myndigheter deltog 505 gånger vid just dessa 33 seminarier. Universitetsfolket gjorde 502 besök och ”övriga”: organisationer, företag och privatpersoner var här 969 gånger. Om det är mycket eller lite kan vi resonera om, men svaret på frågan om vi når ut har flera aspekter än bara att synas i tidningen. Vid webbsändningarna har vi uppenbarligen ökat de externa deltagarna från 60 per seminarium till det dubbla.

En genomgång av fjolårets 85 aktiviteter visar att de mest frekventa ämnesområdena var Mat (12 aktiviteter), Den svenska skogsmodellen (6 aktiviteter), Djurvälfärd (5) och Klimatet (4). Att jämföra med 2009 då de fyra vanligaste ämnena var Mat, Klimat, EU och Energi.