​72 ansökningar till Tandem Forest Values – Sveriges gåva vid Finlands 100-årsjubileum

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige sitt östra grannland med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet​Projektet Tandem Forest Values har mötts av ett fantastiskt intresse! Hela 72 forskningsansökningar har kommit in och forskare från sammanlagt 23 universitet och forskningsinstitut i de båda länderna finns bland de sökande.

Syftet med gåvan är att varaktigt stärka och utveckla forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige på det skogliga och skogsindustriella området. Utlysningen ska resultera i 12 postdoktorala forskningstjänster inom två teman: Hållbar skogsskötsel och Nya produkter och processer. Ambitionen är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Finland och Sverige för att ytterligare stärka dessa två redan framstående skogsnationer.

Bakom gåvan står Sveriges regering och de svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelserna och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som också administrerar projektet. Arbetet med att bedöma ansökningarna har börjat och besked om vilka som beviljats pengar kommer i slutet av juni.

Mer information:
Eva Pettersson
Akademisekreterare och VD
08-54 54 77 02
​eva.pettersson@ksla.se​