2012 års pris- och belöningsmottagare är utsedda

Akademien har vid akademisammankomsten den 8 december 2011 utsett 2012 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Priserna och belöningarna delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2012 i Musikaliska, Stockholm.

Akademiens A. W. Bergsten-pris
Lantmästare Stig Lindén, Borensberg
som med kraft, engagemang och tydligt ledarskap har drivit många förändringsfrågor i vårt lantbruk.

Akademiens Guldmedalj
Fil.lic. Rune Frisén, Ekerö,
för utomordentliga insatser gällande utvecklingen av svensk naturvård
och
Professor Sándor Belák, Uppsala,
för en enastående forskargärning inom den veterinärmedicinska virologin.

Akademiens silverplakett
Verksamhetsledare Bodil Cornell, Ås,
för hennes skickligt nätverkande, passion och uthållighet vid utvecklingen av mathantverkscentrumet Eldrimner.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
FD Martin Andersson, SLU Alnarp,
för hans avhandling ”Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus”
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet,
för hennes avhandling ”Commons Protected for or from the People”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp,
för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala,
för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation
Laborator Christina Greko, Storvreta,
för utomordentlig informationsgärning inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
Laboratoriechef Claes Hellqvist, SLU Uppsala,
för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för skogsentomologi.

Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare
Landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred,
för hennes engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för landsbygdsföretagare.

Akademiens Gunnar Torstensson forskarstipendium
FD Sandra Jämtgård, SLU Umeå,
för hennes nydanande studier av olika organiska kväveformer i marken och deras upptag i växter.

Anders Elofsons medalj
Byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, SLU i Uppsala,
för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.

Anders Walls landsbygdsstipendium
Direktör Ola Petersson, Rödeby, för att han med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat ett framgångsrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.