2014 års Wallenberg Academy Fellows är utsedda

Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i syfte att ge unga forskare möjligheten att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Forskningsprogrammet stödjer några av landets, och världens, mest lovande forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Årets Academy Fellows forskar inom en rad framtidsområden. Ett exempel är ”DNA-origami” där man med hjälp av den genetiska koden styr hur DNA-molekyler ska vecka sig.  Ett annat handlar om att skapa sensorer inbäddade i kläder för att kunna övervaka vår hälsa.

→ Till 2014 års Wallenberg Academy Fellows

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka dem i deras vetenskapliga ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Programmet uppfyller på så vis flera av de kriterier som efterfrågats för att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.

Bakgrund

Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.