KSLA har utsett 2015 års pris- och belöningsmottagare

Djamal Hamaili tog emot sin silvermedalj i Stadshuset 2014. Foto: Mats Gerentz.

Akademien har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Vetenskapsjournalist, agronom Peter Sylwan, Munka Ljungby
för att han under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och journalist i press och radio samt som uppskattad konferensledare.

Akademiens S. O. Berg och Fajer Fajersson-pris

Agronom Jan Ö. Jönsson, Kävlinge
för hans framgångsrika resistensförädling av höst- och vårvete mot sjukdomar som gulrost, mjöldagg, septoria och stinksot.

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj

Professor Leif Andersson, Uppsala
för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.

Ovanstående belöningar är beslutade av akademien i plenum.
Följande belöningar har beslutats av akademiens kollegium.

Bertebos Prize

Professor Jan Delcour, Leuven, Belgien
för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.
och
Professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA
för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Akademiens Håstadiuspris

Agronom Dave Servin, Svedala
för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess intressenter.

Akademiens Guldmedalj

Professor em. Sune Linder, Höör
för hans viktiga forsking kring klimatets och växtnäringens betydelse för skogens tillväxt samt för hans betydande insatser för att utveckla svensk och internationell skogsvetenskaplig forskning och utbildning.

Akademiens silvermedalj

Lantmästare Peter Herthelius, Roma Kloster
för hans stora inflytande på den praktiska utformningen av decenniers svenska jordbruksinsatser i fattiga länder och särskilt på växtförädlingsområdet.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

AgrD Anna Berlin, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,
för hennes avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust;
och

TeknD Eva Lindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå,
för hennes avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Universitetslektor Maria Andersson, Gullspång,
för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

FD Emil Nilsson, Uppsala,
för sin medverkan i att göra museet Biotopia till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt och intressant för både barn och vuxna.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Agronom Kristina Andersson, Vattholma,
för hennes föredömliga arbete med att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.

Anders Elofsons medalj

Lantmästare Tore Dahlqvist, Löddeköpinge
för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.
(beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Anders Walls landsbygdsstipendium

(beslutas den 17 december av Anders Walls stipendiekommitté)