KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

År 2016 var det Annika Åhnberg som belönades med A. W. Bergstens pris. Prisutdelare var H K H Prins Carl Philip. Foto: Pelle T Nilsson/AOP-IBL.

Akademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris →

Tidigare informationsdirektören vid FAO Christina Engfeldt, Stockholm
– för att hon på den internationella arenan med stor framgång förmedlat kunskap om lantbruk, livsmedel och människans livsvillkor i ett hållbarhetsperspektiv.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris →

Professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund
– för hans långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.

Akademiens Bertebos-pris →

Professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA
– för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Akademiens Håstadius-pris →

Agronom Lars Törner, Vallåkra
– för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion.

Akademiens Guldmedalj →

Professor emeritus Göran Jönsson, Skara
– för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Akademiens Silvermedalj →

Förre landshövdingen Sven Lindgren, Linköping
– Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete →

Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå,
– för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply
och
Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,
– för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning →

Agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
– för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation →

Redaktör Lars Klingström, Ödeshög,
– för att han som populärvetenskaplig skribent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända i samhället.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst →

Försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
– för hennes mångåriga engagemang och högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare →

Landsbygdsutvecklare Christina Milén Jacobsson, Brålanda,
– för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

Anders Elofsons medalj →

Agronomie doktor Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro
– för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen.
(beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Akademiens UniK:s casetävling 2016

Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson
– för deras tävlingsbidrag ”Nordiskt skafferi” – ett innovativt koncept som riktar sig till en tydlig målgrupp och sätter fokus på maten ur ett hälsoperspektiv. Idén stimulerar till en ökad nordisk matproduktion, en hälsosammare livsstil och ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och landskapet.

Anders Walls landsbygdsstipendium

Mottagaren offentliggörs längre fram.

Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Mer information:
Agr.dr Björn Sundell, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-516 05 75
E-postadress: sundell.bjorn@gmail.com, akademien@ksla.se