Delta i den 25:e EUBCE i Stockholm/attend the 25th EUBCE in Stockholm

EUBCE 2016 was held in Amsterdam. ©EUBCE.

Missa inte chansen att delta i den 25:e EUBCE i Stockholm, Sverige!

In English below.

Europeiska biomassakonferensen och utställningen (EUBCE) är ett evenemang i världsklass, som sedan 1980 hålls på olika platser i hela Europa. I år är det Stockholms tur och KSLA är medarrangör och nationell värd tillsammans med SLU. Det hela går av stapeln 12–15 juni på Stockholmsmässan (Älvsjö).

EUBCE täcker hela värdekedjan från biomassa till innovativa produktnyheter och affärsutveckling. På konferensen presenteras och diskuteras den senaste utvecklingen inom bioenergisektorn med visionen att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Do not miss the chance to attend the 25th EUBCE in Stockholm, Sweden!

The European Biomass Conference and the Exhibition (EUBCE) is a world-class event, which has been held in various locations throughout Europe since 1980. This year, it will take place in Stockholm and KSLA is a co-organizer and national host together with SLU. It all takes place June 11–15 at Stockholmmässan.

EUBCE covers the entire value chain from biomass to innovative products and business development. At the conference, the latest developments in the bioenergy sector will be presented and discussed with the vision to accelerate the transition to a fossil-free society.

More information: http://www.eubce.com/home.html