Äganderätt – ämnet för akademiens nya arbetsgrupp

Grind.

Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Det är syftet för akademiens nyinrättade arbetsgrupp för äganderätt. Gruppen är avdelningsövergripande, d v s ledamöter från samtliga avdelningar ingår.

Gruppen hade sitt första möte veckan som gick, då den fastlade syftet och diskuterade arbetsformer.

Gruppmedlemmarna är:

  • Marianne Eriksson, KSLA:s skogsavdelning, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, KSLA:s skogsavdelning, sekreterare
  • Anneli Fiskesjö, KSLA:s allmänna avdelning
  • Gunnar Palme, KSLA:s jordbruksavdelning
  • Ronny Pettersson, akademiens enhet för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)
  • Jan Sandström, KSLA:s skogsavdelning
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet

Arbetet medfinansieras av  Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond.

Äganderätt.

Det finns många tankar kring äganderätt och många sätt att engagera sig i och förhålla sig till äganderättsfrågor.