Akademien har valt in nya ledamöter

Vid sammankomsten den 9 december 2010 valde akademien in 16 nya svenska ledamöter och 8 utländska. De nyinvalda får motta sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2011.

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen
Professor Peter Währborg, Torslanda
Docent, universitetslektor Ulrich Lange, Johanneshov
Civiljägmästare, länsråd Anne-Li Fiskesjö, Lammhult
Rektor Claes-Göran Claesson, Håcksvik
Verkställande direktör Christina Stenberg, Göteborg

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen
Professor Peteris Rivza, Jelgava, Lettland
Professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Borgarnes, Island
Professor John Sumelius, Helsingfors, Finland
Seniorrådgiver Akse Østebrøt, Trondheim, Norge
Akademilektor Ann-Chatrin Östman, Åbo, Finland

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen
AgrD Ingrid Rydberg, Uppsala
Professor Olof Olsson, Öckerö
Agronom, VD Lars Wall Persson, Asmundtorp
Lantmästare Helena Jonsson, Tranås
VD Stefan Johanson, Göteborg

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen
Jägmästare, regionchef Clara Hellström, Falun
Agronom Gunilla Aschan, Linköping
VD Lars Gabrielsson, Uppsala
Skog. lic., ämnesråd Hans Nilsagård, Stockholm
Professor Tomas Lundmark, Vindeln
Universitetslektor Ronny Pettersson, Upplands Väsby

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen
Professor Alexander Alekseev, S:t Petersburg, Ryssland
Director Robert Lee Izlar, Georgia, USA
Professor Andrey Selikhovkin, S:t Petersburg, Ryssland