Akademien samlad för gemensam planering

Denna dag ägnade akademien åt att gemensamt planera inför framtiden och främst vad som ska hända under 2020. Så gott som fullsatt i plenisalen och stort engagemang. Akademiens sekreterare Eva Pettersson hälsade välkommen och påminde om FN:s 17 hållbarhetsmål och den bäring de har på akademiens arbete.

Akademiens avdelningar, utskott, kommittéer, arbetsgrupper var representerade.

Inspirationstalare var Johan Kuylenstierna. Hans inlägg manade till samarbete över vetenskapliga och gruppvisa gränser – inom KSLA men även som ett förhållningssätt i beslutsprocesser utanför akademien.

Johan Kuylenstierna inspirationstalar

Johan Kyulenstierna om FN:s globala mål: ”Genialiska utifrån de förutsättningar som finns i FN”.