Akademiledamöter saknar svensk strategi för trygg livsmedelsförsörjning

Klimatförändringen ett hot. I Sverige tar vi för givet att tillgången på mat är säkrad genom egen produktion och import från en fungerande marknad. Men verkligheten ser annorlunda ut. Sverige är sårbart för globala förändringar och regeringen bör säkra en strategi för tryggad livsmedelsförsörjning. Det skrev KSLA-ledamöterna Johan Kuylenstierna och Lisa Sennerby Forsse i en debattartikel i Dagens Nyheter den 31 december 2012.

Till artikeln.