Nominera medaljmottagare inom vallfröodling och bete

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj

Akademien delar ur Stiftelsen Anders Elofsons fond ut

  • medalj i solitt silver
  • 10 000 kronor och
  • diplom

till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete. Inbjudan och nomineringsblankett finns till höger. Skriftligt motiverat förslag ska vara inne senast 20 oktober 2018 och utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2019.

→ Klicka här för mer information

År 2017 erhöll AgrD Ann-Charlotte Wallenhammar Anders Elofsons medalj ur HE Riksmarskalken professor Svante Lindqvists hand, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen. Senaste mottagaren Rolf Spörndly hade inte möjlighet att delta vid högtidssammankomsten 2018.