Nominera medaljmottagare inom vallfröodling och bete

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj

Akademien delar ur Stiftelsen Anders Elofsons fond ut

  • medalj i solitt silver
  • 10 000 kronor och
  • diplom

till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete. Inbjudan och nomineringsblankett finns till höger. Skriftligt motiverat förslag ska vara inne senast 7 oktober 2019 och utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.

→ Klicka här för mer information

År 2019 erhöll agronom Thorsten Rahbek Pedersen Anders Elofsons medalj ur HKH Prinsessan Victorias hand, för sina insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och en biologiska mångfalden – ett arbete vari han visat stor förmåga att såväl involvera odlare och rådgivare som intressera media för området vallodling.