Anders Walls landsbygdsstipendium 2017 till Maycon Vinborg, Hörby

Anders Walls Stiftelse har utsett mottagaren av 2017 års landsbygdsstipendium – valet har detta år fallit på Maycon Vinborg, 28, från Hörby.

för att han med två tomma händer, men med inre drivkraft, målmedvetenhet och entreprenörskap på kort tid startat ett arbete som redan fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring och svensk landsbygd.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens preses Lisa Sennerby Forsse kommer att överlämna stipendiet till Maycon Vinborg vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.

Anders Walls landsbygdsstipendium syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Mer om stipendiet och tidigare stipendiater →

Mer information:
VD Kenneth Alness, nomineringsgruppens ordförande
Telefon: 070-514 47 14
E-post: kenneth.alness@telia.com, akademien@ksla.se

Foto: Oviexsweden.com.