Mentorskapsprogrammet 2021

KSLA:s mentorskapsprogram kopplar samman KSLA-ledamöter med unga akademiker och praktiker inom de gröna näringarna. Syftet är att programmet ska leda till personlig utveckling för både mentorer och adepter genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar. Genom att koppla samman dagens och morgondagens ledare bidrar mentorskapsprogrammet till de gröna näringarnas hållbara utveckling och kompetensförsörjning. Årets dagar är inställda pga. covid-19.

Är du ung och verksam inom de gröna näringarna 0ch vill bolla dina tankar och erfarenheter om karriärvägar, ledarskap och personlig utveckling med någon som har en lång erfarenhet av just dessa frågor? Vill du samtidigt bidra med ditt eget perspektiv gällande näringarnas framtid? Ansök om att bli adept!

Är du KSLA-ledamot och nyfiken på vilka erfarenheter och tankar unga inom de gröna näringarna har, och hur de resonerar kring sin egen och näringarnas framtid? Är du samtidigt villig att dela med dig av tips och erfarenheter från ditt eget yrkesliv? Ansök om att få vara mentor!

KSLA:s mentorskapsprogram kan vara något för dig! Läs mer här →

Mentorskapsprogrammet är en del av verksamheten i KSLA:s Ungdomsutskott. Läs mer om det här →