Anslag & resestipendier för forskning inom betes- och vallkultur m m

Dags att söka medel ur Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Dessa fonders medel används för främjande av forskning inom beteskulturens, vallkulturens och fröodlingens ämnesområden och till bidrag för resor, framför allt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden.

Verksamma lantbrukare, forskare, rådgivare och lärare kan söka bidrag.

Tiden att ansöka går ut 15 februari kl 17.00.

Klicka här för att läsa mer →