Äpplen är inte päron och människor är inte möss

Går det att jämföra?

Det är lätt att övertolka en studie så att den stämmer med ens egen ståndpunkt, att dra slutsatser som egentligen inte stöds av resultatet i studien. Även politiker gör detta. Men går storheterna att jämföra?

En studie på möss säger inte alltid något om människor. Forskning om några individer kan inte överföras till hela befolkningen. Att två resultat stämmer överens betyder inte självklart att orsaken är densamma. Se upp för slutsatser som går utöver vad resultaten visar.

”Hur vet du det?” är den viktigaste frågan inför valet. Vi behöver en mer kunskapsbaserad och mindre känslostyrd politik.

KSLA och ytterligare ett 70-tal organisationer i Sverige står upp för vetenskapen inför valet 2018. Vi vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle.

Läs mer på Hurvetdudet.nu