Årets Caseutmaning avklarad!

How Tall is a Pine?

14 deltagare från bl a Västerbotten, Värmland, Uppland och Sörmland samlades under helgen i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus för att ta sig an utmaningen How Tall is a Pine? Hälften studerar och resten har nyligen inlett sin karriär i de gröna näringarna.

– ”Skogen är viktig och polarisering gynnar ingen, låt oss prata om skogen.” Så har deltagarna motiverat varför de vill vara med i caseutmaningen, berättar Jonatan Fogel, projektledare och agronomstuderande på SLU.

Deltagarna fick 30 timmar på sig att arbeta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens nyttor – gärna med en tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Hur man kan minska polariseringar med koppling till skogen?

Exempelvis: Bevarande eller brukande? Vilka miljömål vi ska satsa på?, eller Förhållandet mellan stad och landsbygd.

85 procent av befolkningen bor i dag i städer och tätorter och många har tappat den nära kopplingen till skogen. Hur blir skogen relevant – hur förstår vår urbana kultur dess värden för en hållbar framtid?

KSLA:s syfte med denna Caseutmaning var att ge möjlighet till möten mellan unga människor som är början av sin yrkeskarriär och väletablerade aktörer inom skogsnäringen.

Inspirationsföreläsningar

Inspirationsföreläsare var Peter Holmgren, internationell expert på skogsbruk, tillika stor influencer på Twitter som inte räds att gå i svaromål med bl a FAO om skogens nyttor.
Peter Holmgrens presentation →

Jon Haag från forskningsinstitutet RISE berättade om megatrenderna som förändrar affärsmodellerna i grunden, nu när hållbarhet är en ”business driver”.
Jon Haags presentation →

Slutligen fick deltagarna ta del av ett väl fungerande kommunikationskoncept i form av ett exempel från Svenska Skogen. Cecilia Boman berättade hur svenskarnas kunskap och attityd till skogen format den folkbildningskampanj som skogsnäringen gemensamt driver.

Pop up-restaurang på turné i Sveriges storstäder

”Om inte människan kommer till skogen, då får skogen komma till stan.” Så resonerade gruppen som vann juryns gunst i KSLA:s Caseutmaning 2018. Deras kommunikationskoncept är en pop up-restaurang med skogstema som turnerar i Sveriges storstäder. Förutom inredning i trä, textiler av skogsråvara och meny inspirerade av skogens djur och växter, så ska också känslan i restaurangen ge samma fridsamma ro som skogen. Av bara farten får storstadsmänniskan lära sig mer om skogens värde och att det inte finns en konflikt i att både bruka och bevara skogen.

Juryns favoritbidrag utarbetades av Tomas Axelsson, Isabella Hallberg Sramek, Joakim Svahn och Angelica Jörnling. Hur visar vi upp skogens potential för den urbana tidsstressade människan i grab-and-go-miljö? Restaurangen fick arbetsnamnet Från brus till sus för att visa på denna förflyttning från just stadens brus till skogens sus. När man öppnar dörren in till restaurangen, stiger man rakt ut i skogen och får en stunds vila från stadens larm.

Förutom juryns favoritbidrag presenterade de andra tre grupperna sina kommunikationskoncept:

  • ett kring flaskan av träråvara som ersätter plastflaskan och minskar plasten i haven,
  • ett hälsosportkoncept kopplat till den svenska klassikern, och
  • ett inredningskoncept som också flyttade in skogen i IKEA-varuhuset – en global organisation som arbetar med ett starkt hållbarhetsfokus.

– För mig är alla vinnare genom alla samtalen och utbyte av kunskaper mellan personer med olika kompetenser som ägde rum under helgen. Jag är glad att deltagarna tog chansen att samtala med varandra istället för att se det som en tävling, fortsätter Jonatan Fogel.

De fyra grupperna gjorde var sin videopitch för att gestalta sin idé – här kan du se dem →

Årets casedeltagare.

Årets deltagare. Foton: Smilla Frykholm.

De fullständiga caselösningarna publiceras längre fram.