Beslut anslag ur J.M. Svenssons och Nilsson-Aschans fonder

Beslut om anslag ur Stiftelsen J.M. Svenssons donationsfond och Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond är klart.

För att se resultat, logga in på ditt konto.

 

Till dig som fått resestipendium

Resestipendium utbetalas alltid i efterhand. Slutredovisning görs inom 12 månader från beslutsdatum. Läs kontraktet noga för övriga villkor.

Till dig som fått avslag

Någon motivering till beslut lämnas inte.