Bibliotekets öppettider

Biblioteket har dessa öppettider:  måndag–onsdag kl 13.00–17.00, torsdag kl 13.00–19.00. Fredag stängt.

Välkommen att botanisera i våra samlingar!

Besök biblioteket och Enheten för de areella näringarnas historia, ANH: https://www.ksla.se/anh/