Bibliotekets öppettider till följd av covid-19

Till följd av Coronaviruset är bibliotekets öppettider begränsade

  • Vill du besöka biblioteket? Kontakta per.eriksson@ksla.se eller jimmy.lyhagen@ksla.se.
  • Vill du bara lämna tillbaka en bok? Ring på för att se om någon är på plats eller lägg den i bokinkastet till höger om porten.