Bidrag till projekt för barn & ungdom om mat, klimat, skog, energi & trädgård

Svenska Lantbruksveckans fond

– främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten. Ansökan vara inne senast den 7 maj 2018 kl 17.00.

Sök pengar till projekt som ökar kunskap, engagemang och möten med ungdomar och barn om mat, klimat, skog, energi och trädgård.

 

→ Till mer information om kriterier o s v och FAQs.

Frågor? Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.