Sök stöd för gröna innovativa projekt!

Svenska Lantbruksveckans fond främjar projekt som lyfter de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidrag till aktiviteter som berör allmänheten.

De gröna näringarna bidrar med mycket i vårt föränderliga samhälle och i människors vardag. Det behöver uppmärksammas mer. Med nya idéer och via nya forum och kanaler kan vi sprida kunskap om den gröna sektorns betydelse till olika målgrupper. Fonden välkomnar innovativa projekt!

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut ca 500 000 kr. Stödet för ett enstaka projekt kan ligga på 100 000–400 000 kr.

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd och deras utfall finns i foldern här till höger. I den finns också information om vad nämnden prioriterar vid bedömningen av projektansökningarna.

Ansök senast den 5 maj. Ansökningssystemet öppnar ca en månad i förväg, d v s i början av april. Besked om tilldelning lämnas någon månad efter sista ansökningsdag. Ett projekt som får stöd ska sedan genomföras och slutrapporteras inom två år.

Till mer information om kriterier o s v och FAQs →

Om Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond

Fonden har i uppdrag att främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, LRF, LRF Mjölk och SLU är representerade i fondens nämnd som bestämmer vilka projekt som ska få bidrag.

Kontakt: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, tel 08-54 54 77 02, 070-677 68 56.