Vad får oss att bevara biodiversitet i våra trädgårdar?

KSLA har stött en studie som syftar till att förstå vad det är som motiverar amatörodlare boende i Winnipeg, som vill bevara den lokala biologiska mångfalden i sin egen trädgård.

Studien leddes av Dr Christopher Raymond, Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp, och Alan Diduck, professor vid Inst för miljöstudier och -vetenskap, University of Winnipeg.

Projektet finansierades av KSLA och University of Winnipeg i samarbete med FortWhyte Alive. Det har uppmärksammats av Winnipeg Free Press som är tidningen med störst täckning i Canada.

Läs artikeln om projektet i Winnipeg Free Press (2017-09-16) →

Grassroots sustainability understood

Study looks at what makes local gardeners want to protect biodiversity in their own yards

A new study that explores residents’ home gardening experiences in Winnipeg aims to understand what motivates gardeners interested in the conservation of native biodiversity in their own yard. The study also examines the impact of environmental learning programs on the attitudes and behaviours of gardeners.

The study was headed up by Christopher Raymond, a senior researcher for the department of landscape architecture, planning and management at the Swedish University of Agricultural Sciences, and Alan Diduck, a professor in the department of environmental studies and sciences at the University of Winnipeg.

The project was funded by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) and the University of Winnipeg in partnership with FortWhyte Alive. The project has been featured in Winnipeg Free Press, the paper has the largest coverage out of all papers in Canada.

To article in Winnipeg Free Press (9-16-2017) →