En lyckad afton om Östersjön

Måndag kväll den 25 april levererade KSLA, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogssällskapet och Dramaten ”En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot” på Dramatens stora scen, som en present till HM Kung Carl XVI Gustaf på hans 70:e födelsedag.

→ Se föreställningen på Dramaten Play!

→ Se den kungliga entrén till föreställningen.
→ Ta en titt bakom kulisserna, de kungliga träffar akademierna och bidragsgivarrna.

Det blev en föreställning av samtal, allvar och lek i fem akter, inramat av musik framförd Marinen Musikkår under ledning av Andreas Hansson. Värdar var Dramatenskådespelarna Julia Dufvenius och Andreas T Olsson och vid sin sida som moderatorer hade de Johan Kuylenstierna*, VD för Stockholm Environment Institute, och Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk och Försvar.

De fem akterna

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Ett samtal om Östersjöns geologiska utveckling och om folkvandring och historia.

Medv: Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik och Kristian Gerner, professor emeritus i historia.

Östersjön och miljön

Ett samtal om Östersjöns ekosystem, om mikrobiologi, om miljöbelastning på Östersjön, om miljöpåverkan från lantbruket och om miljöbelastning på Finska viken.

Medv: Ragnar Elmgren*, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi, Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, Markus Hoffman*, agronomie doktor med inriktning mot vattenvård och Kai Myrberg, professor och ledande forskare vid Finlands miljöcentral.

Östersjön och människan

Ett samtal om folkrätt och havsrätt, om handel och transporter och om friluftsliv, fiske och turism.

Medv: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland och Stefan Nyström*, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning.

Östersjön och säkerhetspolitik

Ett samtal om hotbilder och samarbeten över nationella gränser och om Östersjöns plats även på den globala arenan.

Medv: Carl Bildt, företagare, statsminister 1991–1994 och utrikesminister 2006–2014, Pertti Torstila, finländsk diplomat och tidigare ambassadör i Sverige, Sverker Göranson, rådgivare och tidigare överbefälhavare, och Gudrun Persson, docent och forskningsledare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Östersjön och framtiden

Ett summerande samtal om hoppfullhet och hot, utmaningar och vårt ansvar och möjligheter att möta dem.

Medv: Johan Rockström*, professor i miljövetenskap, chef för Stockholm Resilience Centre, och Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik.

Julia Dufvenius och Andreas T Olsson avslutade föreställningen med en dikt av Tomas Tranströmer varefter Kung Carl XVI Gustaf höll ett tacktal från scenen, påtagligt nöjd och omgärdad av alla de medverkande.

Föreställningen sänds i Kunskapskanalen lördagen den 30 april kl 11.40 och fredagen den 6 maj kl 14.00, båda gångerna under programpunkten UR Samtiden.

*) Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Dramaten var näranog fullsatt vid föreställningen om Östersjön. I mitten kungaparet, åtföljda av prins Carl Philip och prins Daniel.

Dramaten var näranog fullsatt vid föreställningen om Östersjön. Foto: Urban Wedin, Dramaten.

Kungaparet följdes av prins Carl Philip och prins Daniel. Foto: Urban Wedin, Dramaten.

Kungaparet följdes av prins Carl Philip och prins Daniel. Foto: Urban Wedin, Dramaten.

Kungen var påtagligt nöjd efter föreställningen och glad över valet av ämne som ligger honom varmt om hjärtat. Foto: Urban Wedin, Dramaten.

Kungen var påtagligt nöjd efter föreställningen och glad över valet av ämne som ligger honom varmt om hjärtat. Foto: Urban Wedin, Dramaten.