EU:s fiskerikommissionär och två ministrar till höstseminarium

Såväl Fiskerikommissionär Maria Damanaki som Norges Fiskeminister Lisbeth Berg-Hansen och Sveriges Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer att medverka i ett högaktuellt seminarium om framtida europeisk fiskeripolitik den 23 november. Det planerade seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA, Eksportutvalget for fisk och Kungsfenan The Swedish Seafood Award.

Nuvarande EU-lagstiftning möjliggör att fiskefartyg kastar stora mängder fångst över bord, s.k. utkast. Detta är ett stort resursslöseri som försvårar långsiktig förvaltning av havets resurser. Utkast är förbjudet i Norge. I lagförslaget om en ny europeisk fiskeripolitik tar EU-kommissionen tydlig ställning till att all fångst som tas ombord ska föras iland. En majoritet av EU-länderna måste stödja Kommissionens förslag för att det skall antas under 2012 och komma att gälla från 2013.

Seminariet syftar till att belysa Kommissionens ståndpunkt och arbete för att erhålla brett stöd för att minimera utkast, samt att få ta del av de svenska och norska regeringarnas syn på denna fråga.

Lokal samt detaljprogram meddelas senare.