Fakta bör genomsyra den politiska debatten – inte populism

På vad upplever vi att politiker grundar sina beslut?

Sifo frågade 1 000 personer ur svenska befolkningen om hur stor hänsyn de tycker att svenska politiker tar till vetenskap och fakta när de uttalar sig om lag och ordning. Fakta bör genomsyra den politiska debatten – inte populism!

KSLA och ytterligare ett 70-tal organisationer i Sverige står upp för vetenskapen inför valet 2018. Vi vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle.

Våga fråga Hur vet du det?