Tidningen Fokus uppmärksammar KSLA:s dialogprojekt

Tidningen Fokus uppmärksammar idag KSLA:s Dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”, som pågått sedan 2014. Projektet redovisas vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” på tisdag 7 juni 2016, och i den helt nytryckta KSLA-skriften ”Frön för framtiden”. I över två års tid har akademiledamöter med skilda uppfattningar om genteknik diskuterat hållbart jordbruk och vilken roll växtförädling ­kan och bör spela.

I Fokus-artikeln beskrivs också hur traditionell bioteknik, definierad som att gener från en art införs i en annan organism, nu är kompletterad med helt nya tekniker. Med hjälp av Crispr/Cas9-tekniken går det att mycket exakt förändra molekyler i en växt, utan att blanda in gener från någon annan organism, för att exempelvis göra det omöjligt för en sjukdomsframkallande angripare att känna igen sin värdväxt.

Ladda ned artikeln till höger.